Quỹ Nhà Chống LũỦng Hộ Trực Tiếp


Tên : PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG

Tài khoản: 0011000708653

Swift code: BFTVVNVX (khi chuyển tiền từ nước ngoài về)

Tại Sở giao dịch ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Nội dung: Ủng hộ Dự án Nhà Chống Lũ