Liên Hệ

Liên Hệ Nhà Chống Lũ

Địa chỉ văn phòng đại diện: 62 Vũ Tông Phan , phường An Phú, Quận 2, thành phố Hồ Chì Minh

Số điện thoại: +84 8 6281 8102 | +84 8 6281 8146

Email: nhachonglu@gmail.com

Đường dây nóng: 0168 998 5376 - Ms Duyên (trợ lý dự án)