NHÀ CHỐNG LŨ là một dự án xã hội trong đó cộng đồng cùng chung tay xây nhà an toàn và hỗ trợ sinh kế cho dân nghèo ở những vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Xây dựng các ngôi nhà an toàn tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đặc biệt là các tỉnh ở khu vực miền Trung. Hỗ trợ các đối tượng nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nâng cao năng lực sống an toàn và chủ động giảm nhẹ tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu.

Mô Hình Nhà Chống Lũ

Căn cứ vào điều kiện tự nhiên vùng, trọng tâm chống bão, chống lũ cục bộ cường độ thấp mà sẽ có nhiều loại mô hình Nhà Chống Lũ khác nhau
Chi Tiết

Địa bàn hoạt động

Các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu như: Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam,...
Chi Tiết

NHÀ CHỐNG LŨ LÀ GÌ?

Chính thức khởi động ngày 21/11/2013, Nhà Chống Lũ là dự án hỗ trợ người dân nghèo trên cả nước có môi trường sống an toàn và bền vững trước thiên tai và biến đổi khí hậu. Nguồn lực của dự án dựa vào sự chung tay và góp sức của cộng đồng.
THÔNG TIN CHUNG

MUA SẢN PHẨM GÂY QUỸ NCL

Các sản phẩm được bán nhằm gây quỹ cho các chương trình hoạt động của quỹ Nhà Chống Lũ. Ngoài giá trị vật chất, mỗi vật phẩm còn mang giá trị tinh thần và góp phần vào việc hỗ trợ người dân nghèo trên cả nước có môi trường sống an toàn và bền vững trước thiên tai và biến đổi khí hậu.
XEM SẢN PHẨM